Inspectierapporten

 

Inspectierapport GGD Kinderopvang

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Paletlaan 5, Stars, Stripes, BSO
Speel-Mere-BSO-Almere-def-rapport-NO-170328-LK

Nader onderzoek maart 2017
De locatieverantwoordelijke heeft op 13 maart 2017 drie VOG’s en het pedagogisch beleidsplan BSO per mail gestuurd. Eén VOG voldeed niet aan de gestelde eisen. De locatieverantwoordelijke is in de gelegenheid gesteld deze opnieuw aan te vragen. De nieuwe VOG is op 20 maart 2017 per mail aan de toezichthouder gestuurd. De ontvangen documenten zijn positief beoordeeld in dit rapport.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.

Paletlaan 56, Baby Lounge, Peuter Lounge, KDV
Speel-Mere-KDV-Almere-def-rapport-171122-FD

Paletlaan 56, Dots, Stars, Stripes, BSO
Inspectierapport