Dots

De groep Dots is een zogeheten onderbouwgroep voor kinderen van vier jaar en ouder. Binnen deze BSO-groep is een goede groepscohesie erg belangrijk. Er wordt veel aan groepsspel gedaan; en tijdens het gezamenlijk fruiteten wordt een verhaal voorgelezen. Bovenal geldt dat de kinderen zelf uit het grote aanbod aan activiteiten kiezen. Met als belangrijkste insteek dat ze de bezigheden ervaren als vrijetijdsbesteding. 

De ruimte waar de kinderen verblijven is sterk op hun ontwikkeling ingericht: er staan allerlei materialen speelklaar. En iedere dag gaan de pedagogische medewerkers met de kinderen naar buiten om gezamenlijk dan wel vrij te spelen. ’s Avonds genieten de kinderen van alle BSO-groepen, die zich hiervoor aangemeld hebben, van een warme maaltijd. De andere kinderen spelen gezellig door.  In de vakanties staan altijd verrassende activiteiten op het programma.

Teamleden:
Judith
Stacy
Bas
Rosalien