Dots

De groep Dots is een onderbouwgroep binnen onze BSO, speciaal ontworpen voor kinderen van vier jaar en ouder. Een sterke groepscohesie staat centraal in deze groep. Er wordt veel nadruk gelegd op groepsspel en tijdens het gezamenlijke fruit eten wordt er een verhaal voorgelezen. Belangrijker nog is dat de kinderen zelf kunnen kiezen uit een breed scala aan activiteiten, waarbij de nadruk ligt op het ervaren van vrijetijdsbesteding.

De ruimte waar de kinderen verblijven is speciaal ingericht om aan te sluiten bij hun ontwikkeling. Er staan diverse materialen speelklaar om de kinderen te stimuleren. Elke dag gaan de pedagogische medewerkers samen met de kinderen naar buiten, waar ze gezamenlijk of vrij kunnen spelen. ’s Avonds genieten de kinderen van alle BSO-groepen, die zich hiervoor hebben aangemeld, van een warme maaltijd. De andere kinderen spelen gezellig door. Tijdens de vakanties staan er altijd verrassende activiteiten op het programma.

Kernwoorden: Fantasie en verbeelding