Oudercommissie

 Speel-Mere heeft een oudercommissie (OC) en streeft naar een evenwichtige bezetting van ouders die alle groepen vertegenwoordigen. Onderstaande informatie is door de OC geschreven en geeft u meer informatie.

Beste ouder(s),

Graag heten wij u namens de OCvan harte welkom bij Speel-Mere en maken we van de gelegenheid gebruik ons aan u voor te stellen. Onze kinderen zijn de komende jaren regelmatig bij Speel-Mere in Almere. Dat betekent, in onze optiek, dat Speel-Mere een belangrijk onderdeel gaat worden bij de ontwikkeling onze kinderen. Vanuit dit uitgangspunt en betrokkenheid die wij ervaren bij Speel-Mere hebben wij ons aangesloten bij de OC. Ons doel is een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de opvang.

Als OC vertegenwoordigen wij alle ouders bij de directie van Speel-Mere. In deze functie behartigen wij de belangen van alle ouders zo goed mogelijk. Onze visie is om dit te doen vanuit respect en wederzijds vertrouwen.

De OC heeft als taak om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over voorgenomen besluiten van Speel-Mere. Voorbeelden van onderwerpen zijn;
– kwaliteitsbeleid (groepsgrootte, opleidingseisen)
– pedagogisch beleid
– beleid over voeding, gezondheid en ontwikkelingsactiviteiten
– prijswijzigingen
Mocht u over bovenstaande onderwerpen een opmerking hebben, dan kunt u contact met de oudercommissie opnemen.

De vergaderingen zijn open en toegankelijk. 

De OCis per direct op zoek naar nieuwe leden.

Vacature Oudercommissie lid
Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meldt u dan aan voor de vrijwillige functie van

OUDERCOMMISSIELID (M/V)

Meer informatie?
Meer informatie kunt u inwinnen bij:

• de OC, oudercommisie.speelmere@gmail.com

of bel: 036 – 532 34 22