Oudercommissie

Ieder kinderdagverblijf is verplicht om een oudercommissie te hebben. Speel-Mere heeft een oudercommissie en streeft naar een evenwichtige bezetting van ouders die alle groepen vertegenwoordigen. Onderstaande informatie is door de oudercommissie geschreven en geeft u meer informatie over de commissie.

Beste ouder(s),

Graag heten wij u namen de oudercommissie van harte welkom bij Speel-Mere en maken we van de gelegenheid gebruik ons aan u voor te stellen. Onze kinderen, zijn de komende jaren regelmatig bij een van de vestigingen van Speel-Mere in Almere. Dat betekent, in onze optiek, dat Speel-Mere een belangrijk onderdeel gaat worden bij de ontwikkeling van uw en ons kind. Vanuit dit uitgangspunt en betrokkenheid die wij ervaren bij Speel-Mere hebben wij ons aangesloten bij de oudercommissie. Ons doel is een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de opvang.

Als oudercommissie vertegenwoordigen wij alle ouders, bij de directie van Speel-Mere. In deze functie behartigen wij de belangen van alle kinderen zo goed mogelijk. Onze visie is om dit te doen in dialoog met alle partijen vanuit respect en wederzijds vertrouwen.

De oudercommissie heeft als taak om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over voorgenomen besluiten van Speel-Mere. Voorbeelden van onderwerpen zijn;
– kwaliteitsbeleid (groepsgrootte, opleidingseisen)
– pedagogisch beleid
– Beleid over voeding, gezondheid en ontwikkelingsactiviteiten
– Prijswijzigingen
Mocht u over bovenstaande onderwerpen een opmerking hebben dan kunt u contact met de oudercommissie opnemen.

De oudercommissie heeft 1 keer per jaar een algemene ouderavond. Leden en nieuwe leden worden gekozen en er wordt een korte samenvatting van het afgelopen jaar verteld. Hiervoor krijgen alle ouders een uitnodiging. De gewone vergaderingen zijn altijd openbaar en kunt u gerust bezoeken.

De oudercommissie is per direct op zoek naar nieuwe leden.

Vacature ouderraadslid
Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van

OUDERRAADSLID (M/V)

Meer informatie?
Meer informatie kunt U inwinnen bij:

• de ouderraad, ouderraad.speelmere@gmail.com

• via het management van Speel-Mere: info@speelmere.nl

of bel: 036 – 532 34 22