Ruildagen & service

Extra service

Ruilen van opvangdagen

Bij Speel-Mere kunnen ouders een verzoek indienen om een opvangdag te ruilen voor een andere dag in dezelfde week (zonder extra kosten). Een voorbeeld: de vaste dagen vallen volgens contract op dinsdag en donderdag. U heeft eenmalig opvang nodig op de maandag. Dan kunt u deze dag ruilen met één van de vaste opvangdagen. Of het verzoek van de ruiling kan worden ingewilligd, hangt af van de groepsgrootte en bezetting.

Met schriftelijke toestemming van de ouders kan het kind ook op een andere groep dan de stamgroep opgevangen worden. In de schriftelijke toestemming staat vermeld om welke (ruil)dag het gaat en de duur van de opvang.

Feestelijke activiteiten

Alle activiteiten vinden plaats op werkdagen. Omdat niet alle kinderen alle dagen komen, mogen de kinderen (zonder extra kosten) extra gebracht worden tijdens festiviteiten. In de uitnodigingen van de festiviteiten staan dan ook de tijden vermeld.