Gezondheid en veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat onze groepen hygiƫnisch en veilig zijn. Daarom wordt er jaarlijks een Risico Inventarisatie en Evaluatie, op het gebied van gezondheid en veiligheid, uitgevoerd. Deze worden door de GGD getoetst.

Zieke kinderen
Wordt er een kind ziek tijdens het verblijf op Speel-Mere, dan zullen de medewerkers altijd contact met de ouders opnemen, om eventueel het kind te laten ophalen. Wij volgen de richtlijnen van de GGD omtrent ziekte. Deze omschrijven de meest voorkomende ziektes, met daarbij de verschijnselen, incubatietijd, het ziekte verloop en het eventueel weren van het zieke kind. Maar wat het belangrijkste is bij een ziek kind, hoe voelt hij/zij zich, belemmerd de ziekte van het kind om te spelen of is het mogelijk om de rest van de dag bij Speel-Mere te blijven. Daarom nemen wij altijd contact op met de ouders en zullen wij bovenstaande punten bespreken en te overleggen.

Medicijnenprotocol
Indien het toedienen van medicijnen tijdens het verblijf bij Speel-Mere noodzakelijk is, dient de ouder een medicijnverklaring in te vullen en te ondertekenen. In een medicijnverklaring staat duidelijk de naam en de geboortedatum van het kind vermeld, en welk medicijn, op welke tijden en in welke hoeveelheid toegediend moet worden. Hiernaast is het belangrijk dat het medicijn uitgeschreven is door de arts op naam van dat kind en dat het medicijn een bijsluiter bevat.

Pedagogisch medewerkers geven kinderen geen medicijnen om koorts te onderdrukken. Bij voorkeur worden medicijnen toegediend door een vaste medewerker van de groep.