Stars

De groep Stars is een middenbouwgroep binnen onze BSO. Net als de andere groepsruimtes is ook deze ruimte specifiek ingericht op basis van de ontwikkeling van de kinderen. Hier kunnen ze bijvoorbeeld heerlijk ontspannen op de bank met een boek, bouwwerken maken met Kapla-speelgoed of samen spelletjes doen. De inrichting van de ruimte stimuleert hun creativiteit en nodigt uit tot spelen en ontdekken.

Net als bij de andere groepen gaan de kinderen van de Stars-groep elke dag onder begeleiding van de pedagogisch medewerker naar buiten. Ze nemen gezamenlijk deel aan een activiteit of hebben de vrijheid om te spelen en te ontdekken. ’s Avonds genieten de kinderen van alle BSO-groepen, die zich hiervoor hebben aangemeld, van een warme maaltijd. De andere kinderen spelen gezellig door.

Als onderdeel van onze pedagogische aanpak, integreren we ook de principes van de Reggio Emilia-benadering in de Stars-groep. Dit betekent dat we waarde hechten aan de creatieve expressie en autonomie van de kinderen. Door middel van diverse activiteiten en de speciaal ingerichte ruimte stimuleren we hun verbeeldingskracht, probleemoplossend vermogen en samenwerking.

Kernwoorden: Ontdekken en verbouwen