(KDV) Kinderdagverblijf Almere


KDV Speel-Mere: informatie

Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar zijn van harte welkom op ons kinderdagverblijf. De groep is gevestigd in de ‘Babylounge’. Kinderen van 0 tot 4 jaar zitten in deze groep. Wij spelen in op de behoefte van het kind door de groepen te kunnen verdelen over de medewerkers en over de ruimte. Zo blijft de groep vooral voor de baby’s het rustigst en krijgen de oudere kinderen de uitdaging en ruimte waar zij op dat moment behoefte aan hebben.

Een verticale groep biedt veel voordelen, vooral op pedagogisch gebied;
– kinderen komen in contact met kinderen met verschillende leeftijden;
– kinderen leren van elkaar en helpen elkaar.

Door middel van spelmateriaal en diverse activiteiten ontwikkelen de kinderen de sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling. De kinderen leren omgaan met andere kinderen en kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en begeleiding van de pedagogisch medewerkers. Het team zorgt voor een gezellige, veilige en vertrouwde omgeving.

Activiteiten op de groep

Sinds januari 2017 maken wij gebruik van Doenkids!. Dit is een database met activiteiten. De activiteiten zijn gericht op zowel de baby’s als de peuters en stimuleren de spraak- en taalvaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden. Spelen is ontdekken en spelen is groeien, daarom staat spelen centraal. De kinderen leren via deze weg nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn.

Naast de aangeboden activiteiten willen wij dagelijks spelen in onze mooie tuin. De tuin is gelegen in het Meridiaanpark en heeft een natuurlijke uitstraling. Zo kunnen de kinderen spelen met zand in een afgesloten zandbak, fietsen op het fietsparcours, verstoppertje spelen tussen een paar bosjes of gewoon spelen met de bal. Bij warm weer kunnen de kinderen gebruik maken van een echte ouderwetse waterpomp.

Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen veel en vaak met taal in aanraking komen. Hiervoor besteden wij iedere dag aandacht aan muziek. De pedagogisch medewerkers zingen met de kinderen, maar ook maken ze gezamenlijk muziek met muziekinstrumenten. Bij dagelijkse bezigheden zoals de eetmomenten en opruimen, zingen wij ook vaste liedjes met de kinderen. Naast het zingen is ook voorlezen/boekjes kijken één van de dagelijkse activiteiten. Vaak maken wij gebruik van onze eigen voorleeshoek in de speelgang. Hier staat een grote kast vol met boeken een grote voorleesstoel en natuurlijk stoeltjes voor de kinderen.