Reggio Emilia-pedagogiek

Welkom bij Speel-Mere, waar baby- en kinderopvang en buitenschoolse opvang samenkomen in een ruimtelijk opgezet gebouw met veel natuurlijk licht en groene omgeving. Bij Speel-Mere hanteren we de principes van de Reggio Emilia-pedagogiek, ontwikkeld door de Italiaanse pedagoog Loris Malaguzzi. Deze benadering legt de nadruk op het kind als ontdekker van zijn eigen leerproces.

Volgens Malaguzzi spelen er drie pedagogen een cruciale rol. Allereerst is er het kind zelf, dat beschikt over een enorm potentieel aan mogelijkheden en creativiteit. Ten tweede is er de volwassenen, die een grote invloed kan uitoefenen op het kind. De derde pedagoog is de omgeving waarin het kind actief is. Bij Speel-Mere vormt de omgeving onder andere de prachtige ontdek- en belevingstuin met een zandbak, de doe- en ontdekwanden, de insectenhotels en het fietsparcours.

Reggio Emilia als inspiratie: Het krachtige kindbeeld Wij geloven dat kinderen geboren worden met immense mogelijkheden. Ze zijn sterk, krachtig en creatief. Kinderen zijn van nature sociale wezens die vanaf hun geboorte gericht zijn op communicatie met anderen en de wereld om hen heen. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig, voortdurend bezig met onderzoeken. In dit kindbeeld benadrukken we vooral de rechten van kinderen, die respect verdienen, in plaats van primair te focussen op hun behoeftigheid en afhankelijkheid. Kinderen hebben een schat aan kennis, vaardigheden, gevoelens en wensen, veel meer dan we vaak veronderstellen. Hun hoofden zijn geen lege ruimtes die gevuld moeten worden, maar eerder kinderhoofden die gevormd en gestimuleerd moeten worden, zoals Loris Malaguzzi ooit zei. Elk kind is uniek en bijzonder.

Bij Speel-Mere omarmen we de inspiratie van Reggio Emilia en streven we ernaar om kinderen te ondersteunen in hun groei en ontwikkeling. We creëren een omgeving waarin kinderen worden aangemoedigd om te verkennen, te ontdekken en hun eigen ideeën en gedachten te delen. Ons doel is om kinderen te helpen hun volledige potentieel te benutten en hen te laten uitgroeien tot zelfverzekerde en betrokken individuen.

Welbevinden en Betrokkenheid zijn twee essentiële concepten binnen de pedagogiek, en bij Speel-Mere hechten we veel waarde aan deze principes. Ze zijn gebaseerd op het gedachtegoed van dr. Ferre Leavers, een autoriteit op het gebied van kinderontwikkeling.

Welbevinden verwijst naar het welzijn en de tevredenheid van het kind. Bij Speel-Mere streven we ernaar om een veilige, ondersteunende en stimulerende omgeving te creëren waarin kinderen zich geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn. We zorgen voor een warme en liefdevolle sfeer waarin kinderen zich gekoesterd voelen en hun emoties kunnen uiten. Het welbevinden van een kind vormt de basis voor een gezonde ontwikkeling en groei.

Betrokkenheid heeft betrekking op de mate waarin een kind actief en geïnteresseerd deelneemt aan activiteiten en zijn omgeving verkent. Bij Speel-Mere stimuleren we kinderen om betrokken te zijn bij hun leerervaringen en moedigen we hen aan om hun nieuwsgierigheid te volgen. We bieden een uitdagende en rijke leeromgeving met diverse materialen en activiteiten die aansluiten bij de interesses en behoeften van de kinderen. Betrokkenheid bevordert het leren, de creativiteit en de zelfstandigheid van het kind.

We hopen je snel te verwelkomen bij Speel-Mere, waar we de unieke eigenschappen en capaciteiten van elk kind koesteren en stimuleren.