Reggio Emilia-pedagogiek

In een ruimtelijk opgezet gebouw met veel licht en omringend groen zijn de baby- en kinderopvang, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang van Speel-Mere gevestigd. De indeling is gebaseerd op de Reggio Emilia-pedagogiek van de Italiaanse pedagoog Loris Malaguzzi. Daarin staat het zelfontdekkende kind voorop.

Malaguzzi introduceerde het principe van ‘de drie pedagogen’: de eerste pedagoog is het kind dat over een groot potentieel aan mogelijkheden en creativiteit beschikt. De tweede pedagoog is de leraar die veel kan maken en breken. De derde pedagoog is de omgeving waarin het kind actief is: bij Speel-Mere wordt de omgeving gevormd door de fraaie ontdek- en belevingstuin met een zandbak, de doe- en ontdekwanden, de insectenhotels en het fietsparcours.