Reggio Emilia-pedagogiek

In een ruimtelijk opgezet gebouw met veel licht en omringend groen zijn de baby- en kinderopvang, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang van Speel-Mere gevestigd. De indeling is gebaseerd op de Reggio Emilia-pedagogiek van de Italiaanse pedagoog Loris Malaguzzi. Daarin staat het zelfontdekkende kind voorop.

Malaguzzi introduceerde het principe van ‘de drie pedagogen’: de eerste pedagoog is het kind dat over een groot potentieel aan mogelijkheden en creativiteit beschikt. De tweede pedagoog is de leraar die veel kan maken en breken. De derde pedagoog is de omgeving waarin het kind actief is: bij Speel-Mere wordt de omgeving o.a. gevormd door de fraaie ontdek- en belevingstuin met een zandbak, de doe- en ontdekwanden, de insectenhotels en het fietsparcours.

Reggio Emilia als inspiratie: Het krachtige kindbeeld
Kinderen worden geboren met vele mogelijkheden, zijn sterk, krachtig en creatief. Een kind is een door en door sociaal wezen dat al vanaf zijn geboorte aangewezen en uit is op communicatie met de ander en de wereld. Kinderen zijn onderzoekers en door en door leergierig en nieuwsgierig. In dit kindbeeld worden met name de rechten van kinderen benadrukt, die respect verdienen, en niet primair hun behoeftigheid en afhankelijkheid. Kinderen weten, kunnen, voelen en willen veel; veel meer dan waar wij gebruikelijk vanuit gaan. Kinderen hebben geen ‘lege hoofden’ die om opvulling vragen maar ‘kinderhoofden dienen gevormd te worden'(Loris Malaguzzi). Zij hebben vele eigen ideeën, gedachten en gevoelens. leder kind is uniek.