Over Speel-Mere

Speel-Mere is het allereerste kinderdagverblijf (KDV) in Almere dat in 1988 haar deuren opende. Inmiddels is het kindercentrum gevestigd in een ruimtelijk opgezet gebouw met veel licht en omringend groen in het fraaie Meridiaanpark in de Regenboogbuurt. Speel-Mere beschikt over een baby- en een kinderopvang en een buitenschoolse opvang. De indeling van het gebouw en de omliggende ruimte is gebaseerd op de Reggio Emilia-pedagogiek van de Italiaanse pedagoog Loris Malaguzzi. Daarin draait het allemaal om het zelfontdekkende kind.

Als familiebedrijf kan Speel-Mere terugblikken op een unieke geschiedenis. Het echtpaar Annie en Frans Vlietman lanceerde naast Speel-Mere meerdere kindercentra in en buiten Almere. Dertig jaar later vindt de ‘erfopvolging’ plaats: dochter Linda, die met alle facetten van de kinderopvang opgroeiden, is als directeur werkzaam. In het bezit van de jarenlange expertise van haar ouders en een nieuwe aanpak.

‘De keuze voor Speel-Mere als kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang is veel meer dan alleen een keuze voor opvang’, benadrukt Linda. ‘Het gaat om een ontwikkelingsgerichte aanpak waarin het om de identiteit van het kind gaat.’