Linda Lem-Vlietman

Na haar opleiding tot sociaal-pedagogisch werker was Linda werkzaam als respectievelijk pedagogisch medewerker, assistent-leidinggevende en kraamverzorgster. In 2012 werd ze vestigingsmanager van een groot KDV in Amsterdam, waarna ze gelijktijdig een eigen opvang en een nieuwe school in Amstelveen startte. In 2016 keerde ze terug naar Speel-Mere.

In haar functie als directeur komt alle opgedane ervaring haar uitstekend van pas. In combinatie met haar rijke kennis van de Reggio Emilia-leermethode. ‘Ik ben een groot voorstander van het principe dat de ontwikkeling van een kind leidend is voor de begeleiding en niet de kalenderleeftijd. Daarin hopen we met Speel-Mere onderscheidend te zijn.’