Aanmelden en plaatsing


Uw kind(eren) aanmelden bij Speel-Mere

Door het inzenden van het, voor uw situatie en kind van toepassing zijnde, inschrijvingsformulier kunt u uw kind(eren) inschrijven bij Speel-Mere.

Kinderdagverblijf (KDV)

:: inschrijfformulier Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang (BSO)

:: inschrijfformulier Buitenschoolse opvang

Peuterspeelzaal (PSZ)

:: inschrijfformulier Peuterspeelzaal

Werkwijze na inschrijving

Na inschrijving nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Bij plaatsing sturen wij u de overeenkomsten.
Na ondertekening van de overeenkomsten met ouder(s) / verzorgers en Speel-Mere is de plaatsing definitief.

Algemene plaatsingsvoorwaarden

De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.