Pedagogische informatie


Speel Mere: Erkend leerbedrijf

Speel Mere: Erkend leerbedrijf

Pedagogische informatie

Pedagogisch doel

Het pedagogisch doel van kinderdagverblijf Speel-Mere is dat kinderen in samenspraak met de ouders in een geborgen en veilige omgeving zich kunnen ontwikkelen. Door het aanbieden van veiligheid en geborgenheid kunnen kinderen in hun eigen tempo opgroeien en daarbij hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken.

Kinderen worden daarbij geaccepteerd zoals ze zijn, dus met ieders eigenheid en individuele mogelijkheden.

Pedagogisch werkplan

Op de vestiging ligt ons pedagogisch werkplan ter inzage. Dit werkplan is een uitwerking van het pedagogisch beleidsplan en beschrijft de werkwijze van de pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf Speel-Mere.