Observatie en registratie


Mentorkinderen

Bij kinderdagverblijf Speel-Mere hebben alle pedagogisch medewerkers van de groep een aantal mentorkinderen. De mentor houdt de ontwikkeling en het welbevinden van haar mentorkinderen bij. Ook is zij het eerste aanspreekpunt voor de ouders van het kind.

 

Rapportage

Twee keer per jaar zal de mentor van uw kind een rapportage invullen. Het invullen van de rapportage is geen momentopname of toets. Wij registeren wel hoe ver het kind in de ontwikkeling is. In een 10-minutengesprek kunnen ouders en medewerkers met elkaar de rapportage bespreken.

 

Peuterestafette

Peuterestafette is een overdrachtsmiddel van de voorschoolse periode van uw kind naar de basisschool. Als uw kind 3 jaar en 9 maanden is vullen wij een ‘peuterestafette’ in. In de peuterestafette beschrijven wij hoe uw kind zich op het kinderdagverblijf heeft ontwikkeld. Voelt het kind zich prettig in de groep? Zit het lekker in zijn vel? Wat vindt het kind leuk?

 

Vervolgens nodigen wij de ouders uit om de peuterestafette samen door te nemen. Wanneer er opmerkingen of aanvullingen zijn, kunnen wij die tijdens het gesprek op het peuterestafette-formulier noteren. Van sommige vragen zijn de antwoorden niet bij ons bekend, u kunt deze uiteraard zelf invullen. De ouders overhandigen de estafette met 3 jaar en 10 maanden aan de basisschool van hun kind. Het staat ouders overigens vrij om later achteraf nog aanvullingen op te schrijven.