Medewerkers Speel-Mere


Speel Mere: Erkend leerbedrijf

Speel Mere: Erkend leerbedrijf

De medewerkers van Speel-Mere

De tevredenheid die ouders en kinderen hebben ten aanzien van hun kinderdagverblijf, wordt voor een heel groot deel bepaald door het vertrouwen dat zij hebben in de medewerkers.

Bewijs van goed gedrag

Alle medewerkers hebben een bewijs van goed gedrag.

Gediplomeerde pedagogisch medewerkers

Speel-Mere werkt met gediplomeerde pedagogisch medewerkers met als minimum opleiding SPW 3 en kantoormedewerkers. Deze teams zijn continue bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het beleid en de werkwijze. Maar ook als ouders maatwerk behoeven op bepaalde aspecten, proberen wij zoveel mogelijk aan deze wensen tegemoet te komen.

Hoofd pedagogisch medewerker

De hoofd pedagogisch werker wordt aangestuurd door de manager en onderhoud de contacten tussen de pedagogische medewerkers en manager.

Directie Speel-Mere

Speel-Mere VOF is een organisatie gehuisvest in Almere. Speel-Mere heeft één directeur.

Speel-Mere kantoor

Het Speel-Mere kantoor is gevestigd in Almere. Het kantoor is verantwoordelijk voor het bijhouden van de registraties, ondersteunen van inspecties, administratieve handelingen en het ondersteunen van de vestigingen.

Manager

Kinderdagverblijf Speel-Mere heeft één manager. De manager is eindverantwoordelijk en onderhoud de contacten met de pedagogisch medewerkers en directie.

Stagiaires

Op alle groepen van Speel-Mere wordt gebruik gemaakt van stagiaires die de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk volgen. Stagiaires zijn te herkennen aan de groene poloshirts.

Invalkrachten

Wij werken met invalkrachten uit onze eigen team.