Inspectierapport GGD


Inspectierapport GGD Kinderopvang

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Paletlaan 56 Stars, Stripes BSO
Nader onderzoek maart 2017

De locatie verantwoordelijke heeft op 13 maart 2017 drie VOG’s en het pedagogisch beleidsplan BSO per mail gestuurd. Een VOG voldeed niet aan de gestelde eisen. De locatie verantwoordelijke is in de gelegenheid gesteld deze opnieuw aan te vragen. De nieuwe VOG is op 20 maart 2017 per mail aan de toezichthouder gestuurd. De ontvangen documenten zijn positief beoordeeld in dit rapport.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.

Paletlaan 56 Baby Lounge, Peuter Lounge KDV
Paletlaan 56 Dots, Stars, Stripes BSO