Extra service


Ruilen van opvangdagen

Bij Speel-Mere kunnen ouders een verzoek indienen om een opvangdag te ruilen voor een ander dag in dezelfde week (zonder extra kosten). Bijvoorbeeld; als de vaste dagen volgens contract op dinsdag en donderdag vallen. U heeft eenmalig opvang nodig op de maandag. Dan kunt u deze ruilen met één van de vaste opvangdagen.
Of het verzoek van de ruiling kan worden ingewilligd, hangt af van de groepsgrootte en bezetting.

Met schriftelijke toestemming van de ouders kan het kind ook op een andere groep dan de stampgroep opgevangen worden. In de schriftelijke toestemming staat vermeld om welke (ruil)dag het gaat en de duur van de opvang.

Feestelijke activiteiten

Alle activiteiten vinden plaats op werkdagen in de week. Omdat niet alle kinderen alle dagen komen, mogen de kinderen (zonder extra kosten) extra gebracht worden tijdens festiviteiten. In de uitnodigingen van de festiviteiten staan dan ook de tijden vermeld.