Corona protocol Update

20220225 Protocol kinderopvang & COVID-19

20220301 WEER NAAR BINNEN

 

Wijzigingen quarantainebeleid-corona – 28 januari 2022

 

Dinsdag 25 januari kondigde het kabinet tijdens de persconferentie aan dat de quarantaineregels wijzigen. Het ‘protocol kinderopvang en corona’ is geüpdatet met onderstaande wijzigingen. U kunt de actuele versie van het protocol hier downloaden.

Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht:

Het quarantaineadvies voor kinderen komt te vervallen

·     Kinderen van 0 – 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.

·     Daarbij geldt voor kinderen van 0-4 jaar als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19, en zij zelf (milde) klachten hebben, het advies om te testen.

·     Voor kinderen van 4-12 die naar de BSO gaan, blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.

·     Kinderen die zelf positief testen gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

Uitzondering quarantaineadvies beroepen

·     Eerder maakte het kabinet al bekend dat de volgende groepen volwassenen zijn uitgezonderd van quarantaine:

o Personen die langer dan een week geleden hun booster vaccinatie hebben gekregen

o Personen die minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona

o Personen die na 1 januari positief zijn getest op corona

·     Voor kinderopvangmedewerkers zonder klachten die niet onder deze uitzonderingen vallen kunnen werkgevers en werknemers samen een uitzondering maken als dit essentieel is voor de continuïteit van de opvang. Denk daarbij aan situaties waarbij er geen vervanger beschikbaar is en groepen anders gesloten moeten worden.

·     Werkgevers en werknemers maken samen afspraken welke voorzorgsmaatregelen in hun specifieke situatie nodig zijn. Aan welke voorwaarden werkgevers en werknemers moeten voldoen. Voor het maken van deze afspraken is meer informatie beschikbaar op de pagina van de Rijksoverheid: Quarantaine en werknemers in essentiële bedrijfsprocessen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

Via de Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl kunt u per situatie nagaan of er een quarantaineadvies geldt.

Overige informatie

Kijk voor de meest actuele informatie en maatregelen over corona op Corona en kinderopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl Algemene informatie over de sector vindt u op Kinderopvang | Rijksoverheid.nl.

20220128 Protocol kinderopvang & COVID-19

 

14-01-2022

Wijzigingen quarantainebeleid

 

Vrijdag 14 januari kondigde het kabinet tijdens de persconferentie aan dat de quarantaineregels wijzigen. Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht:

Als u een huisgenoot of nauw contact bent van iemand die positief getest is op Covid-19, hoeft u niet in quarantaine te gaan als u:

·     Korter dan 8 weken geleden positief getest bent, hersteld bent en geen klachten heeft. ·

·     Langer dan 1 week geleden een boostervaccinatie heeft gehad.

Krijgt u toch coronaklachten? Laat u dan testen

Via de Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl kunt u per situatie nagaan of er een quarantaineadvies geldt.

Protocol kinderopvang

Bovenstaande wijzingen verwerkt het RIVM in de richtlijnen. Omdat het protocol kinderopvang een vertaling is van de richtlijnen van het RIVM, publiceren we de nieuwe versie van het protocol in de loop van deze week als het RIVM de wijzigingen heeft verwerkt.

Cruciale beroepen

Het kabinet kondigde vrijdag ook aan dat er mogelijk een uitzondering op de quarantaineregels komt voor personen die een cruciaal beroep uitoefenen, dat niet onder de twee hierboven genoemde uitzonderingen valt. Dit moet worden uitgewerkt en gaat nu nog niet in. Als deze uitzondering inwerking treedt, informeren we u hier zo spoedig mogelijk over.

20220120 Protocol kinderopvang & COVID-19

28-12-2021

Bron:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/28/quarantaine-advies-voor-kinderopvangpersoneel-bij-meer-dan-twee-besmettingen-op-een-groep

Op vrijdag 24 december is het OMT in haar advies dieper ingegaan op het quarantainebeleid voor medewerkers in de kinderopvang of het primair onderwijs. Het kabinet heeft dit advies overgenomen.

Bij meer dan twee besmettingen in korte tijd op een groep of klas, geldt het advies dat de groep of klas in quarantaine gaat. Dit quarantaine-advies geldt ook voor alle pedagogisch professionals die op deze groep werken en in contact zijn geweest met de positief geteste personen. Deze quarantaine-adviezen waren al opgenomen in het protocol kinderopvang en corona, waarvan de meest actuele versie vrijdag 24 december is gepubliceerd.

24-12-2021

Nieuw protocol

Vanaf vrijdag 24 december is er weer een nieuwe versie van het protocol Kinderopvang en corona beschikbaar. Let op: het aangepaste protocol is vanaf vrijdag 24 december 2021 online te bekijken via de site van de Rijksoverheid.nl.

20211224 Protocol kinderopvang & COVID-19
https://www.boink.info/beslisboom 

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 241221
De belangrijkste wijzigingen in het protocol zijn:

 
Dit komt voort uit het gewijzigde protocol bron- en contactonderzoek (BCO) van het RIVM n.a.v. het 134e advies van het OMT:
Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)
Advies VWS nav OMT 134 met aanpassing | Brief | Rijksoverheid.nl

Het protocol Kinderopvang  en Covid-19 dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang. De link naar het protocol verandert niet en de ingangsdatum van het actuele protocol zal altijd bij het protocol worden vermeld.

 

20-12-2021

Nieuw protocol

20211218 Protocol kinderopvang & COVID-19

Er is een nieuwe versie van het protocol Kinderopvang en corona beschikbaar. De wijzigingen in het protocol Kinderopvang per 18 december zijn:

 
Dit komt voort uit het 127e OMT-advies:

Voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs die gebruik maken van de (noodopvang op de) BSO geldt, nu de scholen gesloten zijn, het advies om (preventief) twee keer per week zelftesten te gebruiken voordat zij naar de BSO gaan. 

Nieuwsbrief 20-12-2021

20211220 corona maatregelen lockdown

 

15-12-2021

Coronamaatregelen Lockdown

We hebben gisteren het nieuws met gemengde gevoelens aangehoord. We zijn blij dat de dagopvang voor 0-4 jaar open blijven. Maar betreuren de verplichte sluiting bij de BSO groepen. We bieden van maandag 20 tot en met vrijdag 24 december op de eigen contractdagen wel noodopvang aan voor kinderen die ook noodopvang onder schooltijd genieten.

Het kabinet vraagt, op advies van het OMT, aan ouders om hun kinderen de komende dagen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden. En alleen als het echt niet anders lukt kunnen ouders met een cruciaal beroep of wanneer er sprake is van een kwetsbare situatie een aanvraag doen voor noodopvang bij school.

Wat betekent dit voor Speel-Mere
Vanaf 20 december tot en met tenminste 24 december is de BSO (4-12 jaar) van Speel-Mere gesloten.

Wij bieden alleen nog noodopvang aan.

Wat betekent dit voor uw kind?
Dit betekent dat uw kind(eren) GEEN gebruik kunnen maken van de BSO.

Er zijn twee uitzonderingen:

Wie onder de vitale beroepen vallen kunt u lezen op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

Staat uw functie niet in de lijst? Dan is het uitgangspunt dat uw kind(eren) dan niet naar school en de BSO gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor ouders die de samenleving draaiende houden.

Wij halen alleen kinderen vanaf school, zelf brengen naar Speel-Mere (uitgezonderd de VSO) is NIET mogelijk.

Wat betekent dit voor u als ouder(s)/verzorger(s)?
Wij begrijpen dat dit voor u een bijzonder vervelende situatie kan zijn en wij vertrouwen er op dat u begrip heeft voor deze situatie. Deze uitzonderlijke situatie raakt ons allemaal, heel Nederland, heel de wereld.

Compensatie
Vooralsnog wordt er geen compensatie vanuit de overheid geboden richting ouders betreffende de sluiting van de BSO. Dit omdat het een korte periode treft en de meeste ouders kinderopvangtoeslag ontvangen. Hierdoor is het bedrag dat ouders zelf moeten bijdragen in veel gevallen beperkt. Als de BSO gedurende een langere periode sluit, zal het kabinet onderzoeken of ouders een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kunnen ontvangen, zoals dat ook in eerdere sluitingsperiodes is gebeurd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-en-kinderopvang

Opgeven voor de noodopvang is noodzakelijk
Moet u gebruik maken van de noodopvang? Dan is opgeven noodzakelijk.

Wilt u dit uiterlijk 17 december voor 17:00 uur doen. Dan kunnen wij de noodopvang zo goed mogelijk organiseren.

Let op!

Opgegeven voor de noodopvang kan doormiddel van het volgende formulier:
BSO formulier opgeven noodopvang 20  t/m 24 december

24 december sluit Speel-Mere om 17:00 uur i.v.m kerstavond.

 

Kerstvakantie
Het kabinet heeft een sluiting van 3 weken voor de BSO ook overwogen maar voor nu gekozen voor 1 week. Wel doen ze de oproep om kinderen niet te brengen als het niet nodig is tijdens de kerstvakantie. Mochten jullie aan deze oproep gehoor geven (of gewoon lekker op vakantie gaan) dan vragen we jullie om tijdig je kinderen af te melden. Dan kunnen wij alsnog verlofaanvragen van ons personeel inwilligen daar veel pedagogisch medewerkers afgelopen maanden extra gewerkt hebben om alle groepen open te kunnen houden.

Komende vrijdag zijn er weer nieuwe gegevens beschikbaar en dinsdag 21 december volgt opnieuw besluitvorming op basis van een nieuw OMT-advies. Wij berichten jullie zo snel mogelijk als we langer gesloten moeten blijven.

Afsluitend
Hopelijk krijgen we als samenleving snel meer grip op deze situatie. We wensen iedereen sterkte bij deze verlenging en verzwaring van maatregelen. Het is geen makkelijke aanloop richting de feestdagen toe, maar laten we er met elkaar het beste van maken! Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande horen wij dit natuurlijk graag.

 

 

03-12-2021

Nieuwe versie protocol kinderopvang en corona

Er is een nieuwe versie van het protocol kinderopvang en corona beschikbaar. 
Met ingang van 3 december zijn er twee belangrijk wijzigingen in het coronabeleid.

De wijzigingen in het protocol kinderopvang per 3 december 2021:

Overige informatie: 

Kijk voor de meest actuele informatie en maatregelen omtrent corona op Corona en kinderopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Algemene informatie over de sector vindt u op Kinderopvang | Rijksoverheid.nl

20211203 Protocol kinderopvang & COVID-19

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 021221