(BSO) Buitenschoolse opvang Almere


BSO Speel-Mere: informatie

De groepen

Wij hebben 3 BSO groepen.
De Dots 4 > groep, Stars 6 > groep en de Stripes 8 >.
De groepen zijn niet alleen ingedeeld op basis van leeftijd maar vooral ook de aansluiting met andere kinderen staat centraal in de keuze in welke groep uw kind komt.

Dit vraagt om een breed aanbod van activiteiten en ontspanning. Na een dag school willen wij dat de kinderen de BSO als ontspanning ervaren. De pedagogisch medewerkers organiseren allerlei leuke en stimulerende activiteiten, maar zorgen ook voor de nodige ontspanning.

Opvangmogelijkheden (BSO)

Er is 1 standaard tarief voor de Buitenschoolse opvang. Dit noemen we het All-In pakket. In dit pakket zitten ook onze extra diensten, zoals maaltijden, breng en haal service, vakantie en studiedagen opvang inclusief de uitstapjes in de vakanties. Deze extra diensten zitten verwerkt in het uurtarief. Omdat dit bij de belastingdienst het maximaal vergoedbare uurtarief is, komen er geen extra kosten voor u bij.

Een tweede mogelijkheid is de levering van uurprijs op maat. Dit is een kale uurprijs exclusief extra diensten. Deze diensten kunnen tegen een vergoeding, wel los afgenomen worden. Deze worden dan separaat aan u gefactureerd. Let op deze kosten komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. De uitstapjes in de vakanties zitten wel in de prijs inbegrepen, mits zij op deze dag verwacht worden.

Wat nieuw is, is dat indien u zonder schoolvakantie wilt er in 10 maanden betaald gaat worden, in juli en augustus ontvangt u geen factuur.

Hommeles

Wij hebben een fijne samenwerking met het ROC Flevoland (Hommeles) en onze BSO. Studenten van de opleiding Pedagogisch werker organiseren over een bepaalde periode een activiteit. Vaak is er een thema voor ongeveer 10 weken. De dagen dat het wordt georganiseerd is per periode verschillend. De ouders krijgen vooraf een uitnodiging, hierop is vermeld om welk thema het gaat en op welke dagen de activiteiten georganiseerd worden. De kinderen van de BSO worden dan naar Hommeles gebracht.