Belastingservice


Gratis belastingservice kinderopvangtoeslag

Speel-Mere is toeslagendienstverlener van de Belastingdienst. Dit betekent dat wij toegang hebben tot informatie bij de Belastingdienst, zodat wij de aanvragen voor kinderopvangtoeslag direct kunnen doen en monitoren.

Speel-Mere biedt u deze service gratis aan.

Algemene informatie toeslagendienstverlener:

Een toeslagendienstverlener helpt belanghebbenden bij het aanvragen e/o wijzigen van o.a. de kinderopvangtoeslag. Ook kan een toeslagendienstverlener helpen bij het indienen van bezwaarschriften. Daarnaast kan een toeslagendienstverlener contact leggen met een afdeling van de belastingdienst waar zij meer informatie kunnen krijgen over bijvoorbeeld de status van een aanvraag, beschikking of bezwaar. Deze informatie wordt alleen aan een toeslagendienstverlener doorgegeven, omdat zij een convenant met de belastingdienst hebben getekend.

Uiteraard kunnen toeslagendienstverleners NIET bij informatie komen die betrekking heeft op de fiscale kant van de belastingdienst (denk bijvoorbeeld aan inkomstenbelasting).